Dillerin Sultanı Türkçe Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 
 
 
 
 6-9 kişilik sınıflarda, hafta sonu ve hafta içi grupları olmak üzere, iki aylık dönemler halinde, Başlangıç Türkçe (A1,A2), Orta Türkçe (B1,B2), İleri Türkçe (C1,C2) kurlarını başarılı ile tamamlayan öğrencilerimiz Yabancılar için Türkçe SERTİFİKASI (Türkçe Yeterlilik Belgesi) almaya hak kazanırlar.

Yabancılar için Tükçe Kursu, 3 temel düzey ve 6 seviyeden oluşmaktadır.

Her seviyede, öğrencilerin gelişimine uygun bir şekilde kelime, dil bilgisi, konuşma ve yazma becerileri ile dilin etkin bir şekilde kullanımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Her seviye için belirlenen hedef kazanımlar gerçekleştirilerek,  öğrencinin seviyesine uygun iletişimi sağlayıp sağlamadığı ölçülmekte, dil becerilerinden eksik kalan yönleri de farklı aktiviteler ile tamamlanmaktadır. 

Yıllardır üzerinde çalıştığımız eğitim sistemimiz ile, hedef dilin öğretilmesi ve edinilmesine yardımcı olacak her türlü aktivite ile de, seviyeler pekiştirilmekte ve öğrencilerimizin hedef davranışlara  ulaşmaları kolaylaştırılmaktadır.

A1 Seviyesi (80 Saatlik Eğitim) 
Bu seviyeyi bitiren öğrenci, günlük konuşma ihtiyaçlarını karşılayabilecek kolay cümleler kurabilir, kendini ve aile ilişkilerini tanıtabilir. Yavaş konuşmaları anlayabilir. Karşısındaki kişi ile kısa ve basit cümlelerle konuşabilir
A2 Seviyesi (80 Saatlik Eğitim) 
Bu düzeyi bitiren öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyup anlayabilir, günlük alışverişini yapabilir. Kişi ve yerler hakkında basit tanımlamalar yapabilir. Sayılar, günler, aylar gibi basit kullanımları öğrenir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı öğrenir ve bu zamanları kullanarak basit cümleler ile konuşabilir.
Anlama (Dinleme-Okuma)
Bu çalışma alanında, öğrencilerin dinleme, okuma, dinlediğini ve okuduğunu yorumlayarak cevap verme becerileri geliştirilmektedir.
Konuşma (Sözlü Anlatım)
Öğrencilerin, herhangi bir metne bağlı kalmadan, anlık olarak istediğini anlatabilme, anlatılanları anlama ve cevap verme yeteneğinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
Yazma (Yazılı Anlatım)
Öğrencilerin varolan dil ve kelime bilgisini kullanarak, yazılı anlatım kuralları çerçevesinde, yazılı anlatımını geliştirmek amacıyla hazırlanan programdır.
Dil Bilgisi
Türkçe dil bilgisi ve pratik kullanımı ile ilgili çalışmaların yapıldığı, Türkçenin doğru ve kurallarına uygun şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı alandır.
PROFESYONEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ
 
B1 Seviyesi (80 Saatlik Eğitim) 
Bu düzeyi bitiren öğrenci, açık ve net bir dil kullanıldığında günlük yaşamda, seyahatte, alışverişte ve aşina olunan durumlarda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilir. Yaptığı işi, hayallerini, hedeflerini, gelecek planlarını anlatabilir ve hobilerinden bahsedebilir. Gerek başınızdan geçenleri gerekse şahit olduğu olayları aktarabilir, herhangi bir konuya dair görüşlerini dile getirebilir.
B2 Seviyesi (80 Saatlik Eğitim) 
Bu düzeyi bitiren kişi, somut ve soyut konuları anlayabilir ve bu konularla ilgili fikirlerini söyleyebilir. Belli konularda ayrıntılı bir şekilde kendini yazılı ve sözlü şekilde ifade edebilir ve kendi bakış açısına göre yorumlayarak aktarabilir. Ana dilde konuşan biri ile belli ölçüde akıcı ve anlaşılır şekilde iletişim kurabilir.
C1 Seviyesi (80 Saatlik Eğitim) 
Bu düzeyi bitiren öğrenci, uzun ve ayrıntı içeren metinleri okuyup anlayabilir. Kendisini zorlamadan akıcı ve detaylı bir şekilde ifade edebilir. Akademik, iş, teknik ve mesleki konulardaki tanımları rahatça anlayabilir ve kullanabilir.
C2 Seviyesi (80 Saatlik Eğitim) 
Bu düzeyi bitiren öğrenci duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. Yazılı metinleri özetleyebilir ve açıklayabilir. Dili, anadili seviyesine yakın bir şekilde kullanır.
Başlangıç Düzeyi
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
Orta Düzey
İleri Düzey
 
 
 
 
+90 0212 224 42 41
+90 0505 999 80 78
info@dillerinsultaniturkce.com.tr
19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. No:198/2 Şişli
İstanbul Türkiye
 
Dillerin Sultanı Türkçe
Eğitim ve Danışmanlık Hİzmetleri
Dillerin Sultanı Türkçe Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır
 19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. No:198/2 Şişli / İstanbul Türkiye 

Telefon: +90 0212 224 42 41 Mobil : +90 0505 999 80 78